निविदा
जाहिराती
बातम्या
भरती प्रक्रिया
बदली प्रक्रिया
सातारा जिल्ह्याविषयी
सातारा जिल्हा परिषद
जि. प. अधिनियम
रचना व प्रशासन
मान्यवर
सदस्य व पदाधिकारी
सूची
विभाग व योजना
अंदाज पत्रक
माहितीचा अधिकार
ई-गव्हर्नंस
नाविन्यपूर्ण उपक्रम
मदतनीस
संपर्क
क्षणचित्रे  
शासकीय सुट्टी
राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदांची भरती
जिल्हा परिषद : भविष्य निर्वाह निधी अर्जांचे नमुने व माहिती

समाज कल्याण विभाग - बृहत आराखडा सन २०१४-१५ ते २०१८-१९
अर्थ विभाग - सहाय्यक लेखाधिकारी जिल्हा (सेवा वर्ग ३) प्रथम श्रेणी यांची दि. ०१/०१/२०१३ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी
अर्थ विभाग - दि. २८/०२/२०१४ अखेर सर्व संवर्गातील रिक्त पदांची एकत्रित माहिती
विभाग निहाय दिनांक ०१/०१/२०१४ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची

अनुकंपा भरती २०१३ - संभाव्य निवड यादी
अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती मिळणेसाठी आलेल्या अर्जांची यादी
 
  
  

   
लॉगिन
लॉगिन
पासवर्ड

सर्व हक्क सुरक्षित - सातारा जिल्हा परिषद
   
eXTReMe Tracker