सातारा जिल्ह्याविषयी
सातारा जिल्हा परिषद
जि. प. अधिनियम
रचना व प्रशासन
मान्यवर
सदस्य व पदाधिकारी
सूची
विभाग व योजना
अंदाज पत्रक
माहितीचा अधिकार
ई-गव्हर्नंस
नाविन्यपूर्ण उपक्रम
मदतनीस
संपर्क
  
सदस्य व पदाधिकारी
सातारा जिल्हा परिषदेच्या विषय समित्या

स्थायी समिती
 

सौ. अरुणादेवी शशिकांत पिसाळ

अध्यक्षा व सभापती स्थायी समिती
श्री. संजीव विजयसिह नाईक - निबाळकर
उपाध्यक्ष व सभापती बांधकाम व आरोग्य समिती
श्री. संजय दादासो देसाई
सभापती, अर्थ, शिक्षण व क्रीडा समिती
श्री. किरण बाळकृष्ण उर्फ किसनराव साबळे - पाटील
सभापती, कृषि, पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती
श्री. आनंदराव शंकरराव शेळके - पाटील
सभापती, समाज कल्याण समिती
सौ. निलम अशोकराव पाटील - पार्लेकर
सभापती, महिला व बाल विकास समिती
श्री. प्रल्हाद मारुती भिलारे
सदस्य
श्री. मानसिग भिकू माळवे
सदस्य
सौ. विद्या सतिश थोरवडे
सदस्या
श्री. अमित गेणुजी कदम
सदस्य
सौ. शोभना सुरेंद्र गुदगे
सदस्या
श्री. प्रदिप उर्फ रवि सुर्यकांत साळुंखे
सदस्य
श्री. अनिल शिवाजीराव देसाई
सदस्य
श्री. जालंदर अनंत पाटील
सदस्य
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र) पदसिद्ध सचिव

जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समिती
 

सौ. अरुणादेवी शशिकांत पिसाळ

अध्यक्षा व सभापती जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समिती
श्री. संजीव विजयसिह नाईक - निबाळकर
उपाध्यक्ष व सभापती बांधकाम व आरोग्य समिती
श्री. संजय दादासो देसाई
सभापती, शिक्षण, क्रीडा व अर्थ समिती
श्री. किरण बाळकृष्ण उर्फ किसनराव साबळे - पाटील
सभापती, कृषि, पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती
श्री. आनंदराव शंकरराव शेळके - पाटील
सभापती, समाज कल्याण समिती
सौ. निलम अशोकराव पाटील - पार्लेकर
सभापती, महिला व बाल विकास समिती
श्री. प्रल्हाद मारुती भिलारे
सदस्य
सौ. फडतरे वैशाली सतिश
सदस्या
सौ. मंदाकिनी हिदूराव पाटील
सदस्या
श्रीमती वंदना अविनाश धायगुडे पाटील
सदस्या
श्री. दिलीप ज्ञानेश्वर बाबर निमंत्रीत सदस्य
श्री. विश्वास दत्तात्रय गावडे निमंत्रीत सदस्य
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पदसिद्ध सचिव

बांधकाम व आरोग्य समिती
  
श्री. . संजीव विजयसिह नाईक - निबाळकर : उपाध्यक्ष व सभापती बांधकाम व आरोग्य समिती
  
बांधकाम समिती
श्री. राजू अनिल भोसले
सदस्य
सौ. सुरेखा महेंद्र पाटील
सदस्या
श्री. राहूल बबनराव कदम
सदस्य
श्री. सदाशिव यशवंत जाधव
सदस्य
श्री. शशिकांत निवृत्ती पवार
सदस्य
सौ. सावित्रा मानाजी घाडगे
सदस्या
श्री. जयवंत दिनकर जगताप
सदस्य
सौ. राधाबाई दिनकर शिदे
सदस्या
कार्यकारी अभियंता बांधकाम (उ.) पदसिद्ध सचिव
 
आरोग्य समिती
सौ. वनिता संजय पोतेकर
सदस्य
श्री. रामचंद्र बापूसो माने
सदस्य
सौ. मनिषा प्रमोद शिदे
सदस्या
श्री. संपतराव गणपतराव जाधव
सदस्य
सौ. सुनंदा जालिदर राऊत
सदस्या
श्री. दत्तात्रय बाबुराव वेल्हाळ
सदस्य
सौ. स्वाती विजय बरदाडे
सदस्या
श्री. अविनाश शंकर फाळके
सदस्य
जिल्हा आरोग्य अधिकारी पदसिद्ध सचिव

अर्थ व शिक्षण व क्रीडा समिती
  
श्री. संजय दादासो देसाई - सभापती अर्थ, शिक्षण व क्रीडा समिती
  
अर्थ समिती
सौ. शिवांजली संजीवराजे नाईक निबाळकर
सदस्या
सौ. मंगल भिमराव घोरपडे
सदस्या
श्री. किशोर आनंदा ठोकळे
सदस्य
श्री. देवराज बाबासो पाटील
सदस्य
सौ. जयश्री राजेंद्र बोडके
सदस्या
सौ. अर्चना किरण बर्गे
सदस्या
सौ. अरुणा अशोक गोडसे
सदस्या
श्री. दिपक साहेबराव पवार
सदस्य
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी पदसिद्ध सचिव
 
शिक्षण व क्रीडा समिती
श्री. माणिकराव विठ्ठल सोनवलकर
सदस्य
सौ. सुरेखा कृष्णाजी शेवाळे
सदस्या
सौ. जयश्री राहूल जंगम
सदस्या
श्री. सुभाष धनाजी नरळे
सदस्य
श्री. सतिश नामदेव चव्हाण
सदस्य
सौ. सुजाता सुनिल गायकवाड
सदस्या
सौ. राजनंदा महेंद्र जाधव
सदस्या
सौ. अर्चना समाधान चव्हाण
सदस्या
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) पदसिद्ध सचिव

कृषि, पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती
  
श्री. किरण बाळकृष्ण उर्फ किसनराव साबळे - पाटील : सभापती, कृषि, पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती
  
कृषि समिती
श्री. दत्तात्रय कांतिलाल गुंजवटे
सदस्य
श्री. सतिश नारायण धुमाळ
सदस्य
सौ. उज्वला प्रदिप विधाते
सदस्या
श्री. जितेंद्र सर्जेराव सावंत
सदस्य
सौ. रुपाली संतोष वारागडे
सदस्या
सौ. विजयमाला मानसिग जगदाळे
सदस्या
सौ. दिपाली यशवंत साळुंखे
सदस्या
सौ. अनुराधा सर्जेराव लोकरे
सदस्या
श्री. पोपट शिवाजी कर्पे
सदस्य
श्री. दिपक साहेबराव पवार
सदस्य
कृषि विकास अधिकारी पदसिद्ध सचिव
 
पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती
श्री. सतिश नारायण धुमाळ
सदस्य
श्री. धर्मराज रामचंद्र घोरपडे
सदस्य
श्री. संपतराव गणपतराव जाधव
सदस्य
श्री. शिवाजी पांडूरंग गावडे
सदस्य
श्री. जितेंद्र सर्जेराव सावंत
सदस्य
सौ. रोहिणी मोहन जंगम
सदस्या
कु. ज्योती जालिदर भोज
सदस्या
श्री. अविनाश शंकर फाळके
सदस्य
जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी पदसिद्ध सचिव

समाज कल्याण समिती
  

श्री. आनंदराव शंकरराव शेळके - पाटील

सभापती, समाज कल्याण समिती
श्री. संदिप लक्ष्मण शिदे
सदस्य
सौ. वैजंता जगन्नाथ अडसुळे
सदस्या
श्री. राजकुमार वसंतराव पवार (डॉक्टर)
सदस्य
सौ. कविता हणमंत गिरी
सदस्या
श्री. महादेव कोंडीराम पोकळे
सदस्य
सौ. स्मिता प्रशांत वायदंडे
सदस्या
सौ. सुरेखा कृष्णाजी शेवाळे
सदस्या
श्री. सुरेश कोंडीराम सपकाळ
सदस्य
श्री. शिवाजी तुकाराम शिदे
सदस्य
श्री. माणिकराव विठ्ठल सोनवलकर
सदस्य
सौ. वनिता नारायण कारंडे
सदस्या
जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी पदसिद्ध सचिव

महिला व बाल विकास समिती
  

सौ. निलम अशोकराव पाटील - पार्लेकर

सभापती, महिला व बाल विकास समिती
सौ. सुषमा राजेंद्र साळुंखे
सदस्या
सौ. कल्पना नानासो मोरे
सदस्या
सौ. सारिका धैर्यशील अनपट
सदस्या
सौ. मिनाक्षी दादासाहेब काळे
सदस्या
सौ. मेघना शरद चव्हाण
सदस्या
सौ. संगिता सुरेश चव्हाण
सदस्या
सौ. सिधुताई रघुनाथ पवार
सदस्या
सौ. अर्चना किरण बर्गे
सदस्या
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बा.क.) पदसिद्ध सचिव