सातारा जिल्ह्याविषयी
सातारा जिल्हा परिषद
जि. प. अधिनियम
रचना व प्रशासन
मान्यवर
सदस्य व पदाधिकारी
सूची
विभाग व योजना
अंदाज पत्रक
माहितीचा अधिकार
ई-गव्हर्नंस
नाविन्यपूर्ण उपक्रम
मदतनीस
संपर्क
  
सदस्य व पदाधिकारी
जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समिती
 

सौ. अरुणादेवी शशिकांत पिसाळ

अध्यक्षा व सभापती जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समिती
श्री. संजीव विजयसिह नाईक - निबाळकर
उपाध्यक्ष व सभापती बांधकाम व आरोग्य समिती
श्री. संजय दादासो देसाई
सभापती, शिक्षण, क्रीडा व अर्थ समिती
श्री. किरण बाळकृष्ण उर्फ किसनराव साबळे - पाटील
सभापती, कृषि, पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती
श्री. आनंदराव शंकरराव शेळके - पाटील
सभापती, समाज कल्याण समिती
सौ. निलम अशोकराव पाटील - पार्लेकर
सभापती, महिला व बाल विकास समिती
श्री. प्रल्हाद मारुती भिलारे
सदस्य
सौ. फडतरे वैशाली सतिश
सदस्या
सौ. मंदाकिनी हिदूराव पाटील सदस्या
श्रीमती वंदना अविनाश धायगुडे पाटील
सदस्या
श्री. दिलीप ज्ञानेश्वर बाबर निमंत्रीत सदस्य
श्री. विश्वास दत्तात्रय गावडे निमंत्रीत सदस्य
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पदसिद्ध सचिव