सातारा जिल्ह्याविषयी
सातारा जिल्हा परिषद
जि. प. अधिनियम
रचना व प्रशासन
मान्यवर
सदस्य व पदाधिकारी
सूची
विभाग व योजना
अंदाज पत्रक
माहितीचा अधिकार
ई-गव्हर्नंस
नाविन्यपूर्ण उपक्रम
मदतनीस
संपर्क
  
जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग

महत्वाची माहिती


योजना

  • स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
  • संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
  • इंदिरा आवास योजना
  • राजीव गांधी ग्रामीण निवास योजना नं. १
  • राजीव गांधी ग्रामीण निवास योजना नं. २
  • अवर्षण प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम
  • हरियाली योजना
  • एकात्मिक पडीक जमीन विकास कार्यक्रम
  • ट्रायसेम योजना.