सातारा जिल्ह्याविषयी
सातारा जिल्हा परिषद
जि. प. अधिनियम
रचना व प्रशासन
मान्यवर
सदस्य व पदाधिकारी
सूची
विभाग व योजना
अंदाज पत्रक
माहितीचा अधिकार
ई-गव्हर्नंस
नाविन्यपूर्ण उपक्रम
मदतनीस
संपर्क
  
बदली प्रक्रिया
 
  दि. १/१/२०१६ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची (यादी)  
     
   
 
 
  बदली प्रक्रिया : मागील माहिती

 
   
 

विभाग निहाय दिनांक ०१/०१/२०१३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची