भरती

भरती

सामान्य प्रशासन विभाग अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहीम सन २०२० अंतर्गत परिचर (गट-ड ) पदाची उत्तरतालिका(Answer Key)   31
आरोग्य विभाग समुदाय आरोग्य अधिकारी प्रशिक्षणार्थी निवडीसाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांकरिता महत्वाची सूचना १   17
आरोग्य विभाग समुदाय आरोग्य अधिकारी प्रशिक्षणार्थी निवडीसाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांकरिता महत्वाची सूचना   1129
सामान्य प्रशासन विभाग अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहीम सन २०२० अंतर्गत परिचर (गट-ड ) पदासाठी केंद्रनिहाय बैठक व्यवस्था तपशील.   24
सामान्य प्रशासन विभाग अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहीम सन २०२० अंतर्गत परिचर (गट-ड ) पदाची अंतीम पात्र उमेदवार यादी.   3003
ग्रामपंचायत विभाग मूळ पात्र यादीमध्‍ये हरकतीनंतर दिनांक 22/01/2020 रोजी होणा-या कंंत्राटी ग्रामसेवक पदाच्‍या परीक्षेस बसण्‍यासाठी समाविष्‍ट करवयाच्‍या पात्र उमेदवारांची यादी   453
जिल्हा निवड समिती लेखी परीक्षा प्रवेश पत्र (हॉल तिकीट) जाहीर प्रकटन व लिंक 01-01-1900 ते 01-01-1900 34
ग्रामपंचायत विभाग अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहीम सन २०२० अंतर्गत कंत्राटी ग्रामसेवक (गट-क ) पदास प्राप्त अर्ज छाननी अंती अपात्र उमेदवार यादी.   1520
ग्रामपंचायत विभाग अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहीम सन २०२० अंतर्गत कंत्राटी ग्रामसेवक (गट-क ) पदास प्राप्त अर्ज छाननी अंती पात्र उमेदवार यादी.   3415
सामान्य प्रशासन विभाग अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहीम सन २०२० अंतर्गत परिचर (गट-ड ) पदास प्राप्त अर्ज छाननी अंती अपात्र उमेदवार यादी.   1796
सामान्य प्रशासन विभाग अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहीम सन २०२० अंतर्गत परिचर (गट-ड ) पदास प्राप्त अर्ज छाननी अंती पात्र उमेदवार यादी.   3747
सामान्य प्रशासन विभाग अनुकंपा भरती सन 2019 उपलब्ध पदांप्रमाणे संभाव्य निवड यादी.   221
सामान्य प्रशासन विभाग अनुकंपा भरती सन 2019 उपलब्ध पदांप्रमाणे संभाव्य निवड यादी.   65
बांधकाम विभाग अनुसुचित जमाती(एसटी) विशेष भरती मोहिम स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदभरती अपात्र यादी २०१९-२० .   738
बांधकाम विभाग अनुसुचित जमाती(एसटी) विशेष भरती मोहिम स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदभरती पात्र यादी २०१९-२० . 01-01-1900 ते 01-01-1900 5159
आरोग्य विभाग अनुसुचित जमाती(एसटी) विशेष भरती मोहिम औषधनिर्माण अधिकारी पदभरती पात्र यादी २०१९-२० .   1820
आरोग्य विभाग अनुसुचित जमाती(एसटी) विशेष भरती मोहिम औषधनिर्माण अधिकारी पदभरती अपात्र यादी २०१९-२० . 10-01-2020 ते 31-01-2020 201
सामान्य प्रशासन विभाग अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती मिळणेसाठी प्राप्त झालेल्या अर्जांची दिनांक 07/01/2020 रोजीची सुधारित प्रतिक्षासूची जिल्हा परिषदेच्या www.zpsatara.gov.in या वेबसाईटवर आपले माहितीसाठी प्रसिध्द करणेत आलेली असून,सदर यादीचे अवलोकन करावे. 07-01-2020 ते 31-01-2020 675
सामान्य प्रशासन विभाग अनुसुचित जमाती(एसटी) विशेष भरती मोहिम शुध्दीपत्रक क्र.1 दिनांक 08/01/2020 08-01-2020 ते 22-01-2020 29
आरोग्य विभाग MMU अंतर्गत कंत्राटी पदभरती जाहिरात - Medical Officer (महिला अधिकारी)- Walk in interview - Date : 10/01/2020 Time : 10.00 am   77
जिल्हा निवड समिती अनुसुचित जमाती(एसटी) विशेष भरती मोहिम - अर्जाचा नमुना,लेखी परिक्षा प्रवेशपत्र व लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापन 28-12-2019 ते 06-01-2020 743
जिल्हा निवड समिती अनुसुचित जमाती(एसटी) विशेष भरती मोहिम - संक्षिप्त जाहिरात 2019 27-12-2019 ते 06-01-2020 163
जिल्हा निवड समिती अनुसुचित जमाती(एसटी) विशेष भरती मोहिम सविस्तर जाहिरात 2019 27-12-2019 ते 06-02-2020 221
आरोग्य विभाग मुलाखत दिनांक ०५/१२/२०१९ : स्पेशालीस्ट व सुपर स्पेशालीस्ट - निवड व प्रतिक्षा अंतिम यादी   4033
आरोग्य विभाग स्पेशालिस्ट आणि सुपर स्पेशालिस्ट निवड आणि प्रतीक्षा अंतरिम यादी दिनांक ०५-१२-२०१९   27
ग्रामपंचायत विभाग १० टक्के ग्रामपंचायत कर्मचारी मधून कंत्राटी ग्रामसेवक पदावर सरळसेवेने नियुक्ती निवड यादी सन २०१९.   1185
बांधकाम विभाग १० टक्के ग्रामपंचायत कर्मचारी मधून स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक पदावर सरळसेवेने नियुक्ती निवड यादी. 11-12-2019 ते 31-12-2019 1130
आरोग्य विभाग १० टक्के ग्रामपंचायत कर्मचारी मधून आरोग्य सेवक(पु.) ४० टक्के पदावर नियुक्ती. 11-12-2019 ते 31-12-2019 947
सामान्य प्रशासन विभाग अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती मिळणेबाबत प्राप्त झालेल्या अर्जांची दि.१०.१२.२०१९ रोजीची सुधारित प्रतीक्षा सूची 12-12-2019 ते 31-12-2019 4680
सामान्य प्रशासन विभाग ग्रामपंचायत कर्मचारी यांचे शैक्षणिक अर्हतेनुसार व जात प्रवर्गानुसार, नियुक्ती देण्यासाठी पद उपलब्धतेचा तपशिल 06-12-2019 ते 31-12-2019 3053
सामान्य प्रशासन विभाग 10 टक्के ग्रामपंचायत कर्मचारी भरती सन 2019 संभाव्य निवड व प्रतिक्षा यादी 06-12-2019 ते 31-12-2019 1007
सामान्य प्रशासन विभाग 10 टक्के ग्रामपंचायत कर्मचारी भरती सन 2019 जाहिर प्रसिध्दी पत्रक 06-12-2019 ते 31-12-2019 250
आरोग्य विभाग मोबाइल मेडिकल युनिट वाघावळे आणि बामणोली निवड आणि प्रतीक्षा अंतिम यादी दिनांक २९-११-२०१९   28
आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - कंत्राटी पद्धतीने पदभरती जाहिरात - Advertise for specialist & super specialist doctor walk in interview 5/12/19   97
आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - कंत्राटी पद्धतीने पदभरती जाहिरात - Advertise for specialist & superspecialist doctor walk in interview 3/12/19   97
आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - योगा प्रशिक्षक पदभरती जाहिरात   2645
आरोग्य विभाग तदर्थ (कंत्राटी) वैद्यकीय अधिकारी भरती - तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्ती बाबत   9114
आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - कंत्राटी पद्धतीने पदभरती जाहिरात - Walk in Interview, Date:- 25/11/2019 Time 10.00 am   157
आरोग्य विभाग तदर्थ (कंत्राटी) वैद्यकीय अधिकारी भरती - प्रतिक्षा यादी प्रसिध्द करणेबाबत   923
आरोग्य विभाग NATIONAL HEALTH MISSION (Mumbai, Maharashtra) - NHM Maharashtra invites applications for 6/8 months Certificate Programme in Community Health from candidates who are willing & enthusiastic to serve the community. Candidates who successfully complete this Programme will be posted at Health & Wellness Centres - Sub centres (HWC-SC) as Community Health Officers on contract basis.   7150
आरोग्य विभाग तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी - सूचना   124
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग शिक्षण सेवक (प्रशिक्षित) पदावर (मराठी माध्यम) नियुक्ती देणेबाबत आदेश   17037
आरोग्य विभाग सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट - अ या पदावर तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी म्हणून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात (कंत्राटी) नियुक्ती बाबत   1854
आरोग्य विभाग आयपीएचएस प्रयोगशाळा तंत्रज्ञाना NVHCP कार्यक्रमात समायोजनाबाबत   1176
आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - मुलाखत दिनांक ३० व ३१ ऑगस्ट २०१९ - निवड झालेल्या उमेदवारांकरिता निवेदन   11
आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी (मुलाखत दिनांक ३० व ३१ ऑगस्ट २०१९)   191
आरोग्य विभाग तदर्थ (कंत्राटी) वैद्यकीय अधिकारी भरती अंतिम गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत   4145
आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - जाहिरात दिनांक १७/०७/२०१९ - मुलाखतीस पात्र गुणानुक्रमांकानुसार अंतिम यादी   181
आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - जाहिरात दिनांक १७/०७/२०१९ - उमेदवार पात्र / अपात्र अंतिम यादी   532
आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - जाहिरात दिनांक १७/०७/२०१९ - उमेदवार पात्र / अपात्र अंतिम यादी   541
आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - जाहिरात दिनांक १७/०७/२०१९ - उमेदवार पात्र / अपात्र अंतरिम यादी   503
आरोग्य विभाग तदर्थ (कंत्राटी) वैद्यकीय अधिकारी भरती दि. २० जून २०१९ - दैनिक ऐक्य जाहिरातीनुसार प्राप्त अर्ज उमेदवार यादी   18091
आरोग्य विभाग Cho समुपदेशन प्रक्रिया date 8/8/19 on 10 am स्थळ- यशवंतराव चव्हाण सभागृह जी. प. सातारा येथे होणार आहे   638
आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत CHO यांना प्रशिक्षण आदेशाची समुपदेशन प्रक्रिया दि. ०८/०८/२०१९ रोजी होणार असलेबाबत   163
आरोग्य विभाग कम्युनिटी हेल्थ प्रोव्हायडर (CHO) यांचे ६ महिने प्रशिक्षणाबाबत   163
आरोग्य विभाग Counseling Notice for Community Health Officer & List of Eligible candidates on Dated 06-08-2019   2530
जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग बँक सखी व आर्थिक साक्षरता सखी पदभरती जाहिरात वेबसाईटवर प्रसिद्ध करणेबाबत   2267
आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - जिल्हा आरोग्य सोसायटी अंतर्गत रिक्त पदांकरिता कंत्राटी पदभरती जाहिरात - २   163
आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - जिल्हा आरोग्य सोसायटी अंतर्गत रिक्त पदांकरिता कंत्राटी पदभरती जाहिरात - १   115
आरोग्य विभाग ऑनकॉल निवड प्रक्रिया दि. ०५/०७/२०१९ - अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी   633
आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - कंत्राटी पदभरती जाहिरात - Walk in Interview, Date:- 26/06/2019 Time:- 02.00 PM   145
आरोग्य विभाग On Call Medical Officer Interview dated 26-06-2019 cancelled. Next schedule will be display on Z P Satara Web site.   621
आरोग्य विभाग Health Wellness Center Community Health Officer MO recruitment State Advertisement : DD for Reserve category Rs.100/- and for Open Rs.150/- in favour of "Deputy Director Health Services Pune" for Health Wellness Center Community Health Officer appointment process   2779
आरोग्य विभाग Health Wellness Center Community Health Officer MO recruitment State Advertisement   2779
आरोग्य विभाग On Call Basis Medical Officer Interview Date 26-06-2019   145
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग शालेय पोषण आहार योजना - कंत्राटी पद्धतीने डेटा एन्ट्री ऑपरेटर पदभरती सन २०१८ - डेटा एन्ट्री ऑपरेटर पदासाठी उमेदवारांची निवड यादी   284
सामान्य प्रशासन विभाग जिल्हा परिषद, सातारा अंतर्गत गट क पदभरती २०१९ - शुद्धिपत्रक   255
सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभाग, जिल्हा परिषद सातारा अंतर्गत गट-क मधील रिक्त पदे भरण्यासाठीची जाहिरात दिनांक ०३/०३/२०१९ - शुध्दीपत्रक   188
आरोग्य विभाग हेल्थ वेलनेस सेंटर (आरोग्यवर्धिनी केंद्र) अंतर्गत करावयाच्या पदभरती व निवड प्रक्रिया रद्द करणेबाबत   2091
आरोग्य विभाग ऑनकॉल निवड प्रक्रिया - मुलाखत दिनांक २८/०२/२०१९ - अंतिम निवड यादी दिनांक ०५/०३/२०१९   1579
आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पदभरती - मुलाखत दिनांक ०७, ०८, व १२ फेब्रुवारी २०१९ - संवर्गनिहाय अंतिम निवड यादी   1355
आरोग्य विभाग मुलाखत दिनांक २८/०२/२०१९ - ऑनकॉल निवड प्रक्रिया - अंतिम निवड यादी दिनांक ०५/०३/२०१९   591
सामान्य प्रशासन विभाग जिल्हा परिषद सातारा अंतर्गत गट-क मधील सरळ सेवेची रिक्त पदे भरण्यासाठीची जाहिरात (जाहिरात क्रमांक - ०१/२०१९ दिनांक ०२/०३/२०१९)   276
आरोग्य विभाग ऑनकॉल निवड प्रक्रिया दि. २८/०२/२०१९ - अंतरिम निवड यादी   686
आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान सातारा - प्रत्यक्ष मुलाखत दिनांक ०७, ०८, व १२ फेब्रुवारी २०१९ - उमेदवारांची निवड व प्रतिक्षा यादी   2132
आरोग्य विभाग राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान - कंत्राटी पद्धतीने पदभरती - On Call Medical Officer Recruitment - Walk in Interview Date - 28/02/2019 Time 09.00 am   162
आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान सातारा - कंत्राटी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पदभरती - शुध्दीपत्रक   56
आरोग्य विभाग Contractual Community Health Officer Recruitment Advertisement   300
आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - जाहिरात दि. २८/११/२०१८ - मुलाखतीचा सुधारित कार्यक्रम   409
आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - जाहिरात दि. २८/११/२०१८ - पात्र / अपात्र उमेदवारांची अंतिम यादी   399
आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान सातारा-जिल्हा गटप्रवर्तक पद भरती प्रक्रिया निवड यादी   121
आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - जाहिरात दि. २८/११/२०१८ - पात्र / अपात्र उमेदवारांची अंतरिम यादी   390
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग शिक्षण विभाग (प्राथमिक) - शालेय पोषण आहार योजना - डेटा एन्ट्री ऑपरेटर - कंत्राटी पद्धतीने पदभरती - परीक्षा वेळापत्रक, प्रवेश प्रमाणपत्र, अंतिम पात्र यादी, अंतिम अपात्र यादी   13442
आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - आशा कार्यक्रम - जाहिरात दि. १५/११/२०१८ - पात्र / अपात्र उमेदवारांची अंतरिम यादी   231
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग जि.प.वेबसाईटवर शिक्षण विभाग प्राथमिक यांचेकडील पात्र-अपात्र याद्या प्रसिध्द करणेबाबत..   109
आरोग्य विभाग राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान - निवड व प्रतिक्षा यादी - प्रत्यक्ष मुलाखत दि. १९/१२/२०१८   25
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग शिक्षण विभाग (प्राथमिक) - शालेय पोषण आहार योजना - कंत्राटी पद्धतीने पदभरती - डेटा एन्ट्री ऑपरेटर   57
आरोग्य विभाग राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान - जाहिरात दि. १३/११/२०१८ - पात्र / अपात्र उमेदवारांची अंतिम यादी - मुलाखत दि. १९/१२/२०१८   393
आरोग्य विभाग राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान - जाहिरात दि. १३/११/२०१८ - पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी - मुलाखत दि. १९/१२/२०१८   480
आरोग्य विभाग राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान - गटप्रवर्तक पदभरती - वर्तमानपत्रात पत्रात प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीतील पदाच्या मानधनामधील बदलाबाबत 01-01-1900 ते 01-01-1900 283
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा रसायनी पदभरती - निवड व प्रतीक्षा अंतिम यादी   416
आरोग्य विभाग राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान - जिल्हा आरोग्य सोसायटी अंतर्गत रिक्त पदांकरिता कंत्राटी पदभरती जाहिरात   117
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा पाणी गुणवत्ता व सर्वेक्षण कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा पाणी गुणवत्ता प्रयोगशाळांकरीता कंत्राटी पदभरती - पात्र उमेदवारांची यादी - पदाचे नाव - रसायनी   369
आरोग्य विभाग राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान - वैद्यकीय अधिकारी (पुर्ण वेळ) व स्टाफ नर्स पदांकरिता कंत्राटी पदभरती जाहिरात   157
सामान्य प्रशासन विभाग सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षेचा निकाल   2430
कृषी विभाग डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन २०१८-१९ साठी पात्र अर्जदारांची निवड व प्रतिक्षाधिन यादी   4912
जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग उमेद - महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान - बॅंक सखी पदभरती जाहिरात व बॅंक सखी अर्जाचा नमुना   4433
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा जलस्वराज्य टप्पा -२ कार्यक्रमांतग्रत कंत्राटी पदभरती पदाचे नाव - क्षेत्र सहाय्यक (खलाशी) - निवड व प्रतीक्षा यादी   434
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा जलस्वराज्य टप्पा -२ कार्यक्रमांतग्रत कंत्राटी पदभरती पदाचे नाव - डाटा एन्ट्री ऑपरेटर - निवड व प्रतीक्षा यादी   438
आरोग्य विभाग Health Wellness Center Medical Officers 6 Months Training Notice   1681
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा जलस्वराज्य टप्पा -२ कार्यक्रमांतग्रत कंत्राटी पदभरती पदाचे नाव - खलाशी पात्र उमेदवारांची यादी २०१८   1468
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा जलस्वराज्य टप्पा -२ कार्यक्रमांतग्रत कंत्राटी पदभरती पदाचे नाव - डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पात्र उमेदवारांची यादी २०१८   1241
आरोग्य विभाग हेल्थ वेलनेस सेंटर सातारा जिल्हा Community Health Provider अंतिम निवड यादी पदासाठी निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी   1746
आरोग्य विभाग District AIDS Prevention & Control Unit, Civil Hospital, Satara Eligible & Not Eligible List of Candidate for the post of District Assistant - Account   111
आरोग्य विभाग कम्युनिटी हेल्थ प्रोव्हायडर भरती प्रक्रिया   315
आरोग्य विभाग NHM Community Health Provider at Health Wellness Center Eligible / Non Eligible List   7170
आरोग्य विभाग District AIDS Prevention & control unit (DAPCUJ), Civil Hospital, Satara - Notice for engagement of various positions on contract basis under National AIDS Control Program (NACP-IV)   1662
आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : दिनांक ०३ जुलै २०१८ रोजीच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कार्यक्रमांतर्गत विविध पदाकरिता घेण्यात आलेल्या मुलाखती : निवड व प्रतीक्षा यादी   234
आरोग्य विभाग Recruitment of Contractual Medical Officer for Health Wellness Center   1375
आरोग्य विभाग दिनांक १२ जून २०१८ रोजीच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कार्याक्रमांतग्रत विविध पदाकरिता घेण्यात आलेल्या मुलाखतिची निवड व प्रतीक्षा यादी   194
जलस्वराज्य विभाग जलस्वराज्य टप्पा क्र. २ - कंत्राटी सल्लागार पाणी गुणवत्ता यादी -निवड सूची   105
ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग जलस्वराज्य टप्पा क्र.2 "ग्रामलेखा समन्वयक" पद भरतीस स्थगिती व कंत्राटी सल्लागार पाणी गुणवत्ता पदासाठी मुलाखतीस पात्र उमेदवार यादी प्रसिध्द करणे.   347
आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : कंत्राटी रिक्त पदांच्या मुलाखतीबाबत जाहीर निवेदन   169
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा विभाग- जलस्वराज्य टप्पा क्र. २ भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा विभागातील कंत्राटी पध्दतीने भरावयाच्या पदांसाठीची जाहिरात.   389
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा विभाग- जिल्हास्तरीय पाणी गुणवत्ता प्रयोगशाळांमध्ये कंत्राटी पध्दतीने भरावयाच्या पदांसाठीची जाहिरात.   3043
आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी : मुलाखत दिनांक १२/०६/२०१८   961
आरोग्य विभाग जाहीर निवेदन : दि. ०५/०६/२०१८ रोजीच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत होणाऱ्या रिक्त पदांच्या मुलाखतीसाठी उमेदवारांचे अर्ज घेऊन त्यामधील छाननीअंती पात्र उमेदवारांची मुलाखत दि. १२/०६/२०१८ रोजी घेणे बाबत   736
आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : दिनांक १५ व १६ मे २०१८ रोजी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत घेण्यात आलेल्या मुलाखती : निवड व प्रतीक्षा यादी   4745
आरोग्य विभाग दि. २२/०५/२०१८ व दि. २९/०५/२०१८ रोजीच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत होणाऱ्या मुलाखती पुढे ढकलणे बाबत   854
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कंत्राटी पद्धतीने भरावयाच्या पदांसाठीची जाहीरात   143
आरोग्य विभाग National Health Mission Satara - Health Welless Center Appointment Process   452
जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, सातारा यांचे कार्यालयाकडील गटसमन्वयक (कंत्राटी) भरती सन 2017-18 “ अंतिम निवड सूची ‘’   848
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा अनुजैविक तज्ञ,प्रयोगशाळा सहाय्यक,प्रयोगशाळा मदतनीस पदासाठी अंतिम निवड / प्रतिक्षा यादी   873
जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग गटसमन्वय पदभरती लेखी परिक्षा-2017 गुणाकंन तक्ता   2605
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा पाणी गुणवत्ता व सर्वेक्षण कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा व उपविभागीय पाणी गुणवत्ता प्रयोगशाळांकरीता कंत्राटी पदभरती पात्र उमेदवारांची यादी   706
जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग सातारा कडील गटसमन्वयक (कंत्राटी) संवर्गाची पात्र / अपात्र यादी.   3992
आरोग्य विभाग वैद्यकीय अधिकारी - गट अ - पदे भरण्यासाठी जाहिरात   5453
आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत निवड झालेल्या सर्व उमेदवारांची यादी - लसीकरण क्षेत्र नियंत्रक पदभरती - दि. १८/१२/२०१७ रोजी प्राप्त झालेल्या कागदपत्रांच्या छाननीनुसार संवर्गनिहाय निवड व प्रतिक्षा यादी   37
आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत निवड झालेल्या सर्व उमेदवारांची यादी   304
आरोग्य विभाग दिनांक २७ नोव्हेंबर व ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजीच्या हेल्थ वेलनेस कार्यक्रमांतर्गत वैद्यकीय अधिकारी या पदाकरीता घेण्यात आलेल्या मुलाखतींची यादी   303
आरोग्य विभाग दिनांक २१ नोव्हेंबर व २२ नोव्हेंबर २०१७ रोजीच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत घेण्यात आलेल्या मुलाखतींची निवड यादी   1224
आरोग्य विभाग दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१७ रोजीच्या एनसीडी कार्यक्रमांतर्गत स्टाफ नर्स या पदाकरीता घेण्यात आलेल्या मुलाखतींची निवड यादी   307
आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत Health Wellness Center (HWC) करीता वैद्यकीय अधिकारी पदभरती - हरकती फेटाळल्या बाबतचे व मुलाखत कार्यक्रमाच्या बाबतचे निवेदन   236
आरोग्य विभाग National Health Mission Satara - Health Wellness Center (HWC) Medical Officer Appointment - List of candidates Qualified for Interview category Open   405
आरोग्य विभाग National Health Mission Satara - Health Wellness Center (HWC) Medical Officer Appointment - List of candidates Qualified for Interview category sc   168
आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत Health Wellness Center (HWC) करीता वैद्यकीय अधिकारी पदभरती - हरकती फेटाळल्या बाबतचे व मुलाखत कार्यक्रमाच्या बाबतचे निवेदन   359
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा जिल्हास्तरीय व उपविभागीयस्तरीय गुणवत्ता प्रयोगशाळांमध्ये कंत्राटी पध्दतीने भरावयाच्या पदांसाठीची जाहिरात   183
आरोग्य विभाग National Health Mission Satara - Health Wellness Center (HWC) Medical Officer Appointment - List of candidates Qualified for Interview   87
आरोग्य विभाग एआरटी कंत्राटी समुपदेशक रिक्त पद भरती   1717
आरोग्य विभाग जिल्हा शल्य चिकित्सक, सातारा यांच्या कार्यालयाची कंत्राटी स्टाफ नर्स भरतीबाबतची जाहिरात   941
सामान्य प्रशासन विभाग राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान अंतर्गत भरती सन २०१७ - कंत्राटी लेखापाल पदाची निवड यादी व प्रतीक्षा यादी   65
सामान्य प्रशासन विभाग राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान अंतर्गत भरती सन २०१७ - कंत्राटी लेखापाल पदासाठी पात्र ठरलेल्या ५ उमेदवारांची कौशल्य चाचणी घेणेसाठी पात्र उमेदवारांची यादी   107
सामान्य प्रशासन विभाग राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान सन २०१७ पात्र / अपात्र उमेदवारांची अंतरिम यादी   74
अर्थ विभाग राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान अंतर्गत कंत्राटी लेखापाल पदाची जाहिरात, उमेदवारांस सूचना, अर्जाचा नमुना व संबधित शासन निर्णय   2582
आरोग्य विभाग बंधपत्रीत आरोग्य सेवक महिला भरती सन २०१७   81
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग शालेय पोषण आहार योजनेमधील डेटा एंट्री ऑपरेटर भरती अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी प्रसिध्द करणेबाबत   476
आरोग्य विभाग वैद्यकीय अधिकारी, गट अ ची पदभरती   5991
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - महाराष्ट्र वैद्यकीय अधिकारी आरोग्य सेवा - गट अ - या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्याची पदभरती प्रक्रिया - नियुक्ती आदेश रद्द करणेबाबत   2241
जलस्वराज्य विभाग जलस्वराज्य टप्पा क्र. २ - कंत्राटी पाणीगुणवत्ता सल्लागार पदभरती - निवड यादी   415
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा - गट अ - या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्याची पदभरती - निवड यादी   13293
जलस्वराज्य विभाग जलस्वराज्य टप्पा क्र. २ - पाणी व स्वच्छता विभाग - "कंत्राटी सल्लागार पाणी गुणवत्ता" पदासाठी पात्र उमेदवारांची मुलाखतीसाठी अंतिम यादी   101
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा - गट अ - या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्याची पदभरती - मुलाखत व कागदपत्रे पडताळणी करीता वेळापत्रक   645
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग शालेय पोषण आहार योजना - डेटा एन्ट्री ऑपरेटर पदभरती - पात्र उमेदवारांची यादी   7876
आरोग्य विभाग शालेय पोषण आहार योजना - डेटा एन्ट्री ऑपरेटर पदाचे कंत्राटी पद्धतीने भरती प्रक्रिया वेळापत्रक सन २०१६-१७   2730
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा - गट अ - या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्याची पदे नामनिर्देशनाने भरणे बाबत   1334
आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग - बंधपत्रीत आरोग्य सेवक (महिला) भरती सन २०१६   92
जिल्हा निवड समिती जिल्हा निवड समिती सातारा - आरोग्य सेवक (पुरुष) ४० टक्के पदभरती - अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी   7912
जिल्हा निवड समिती जिल्हा निवड समिती सातारा - आरोग्य सेवक (पुरुष) ५० टक्के पदभरती - अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी   8770
जिल्हा निवड समिती जिल्हा निवड समिती सातारा - औषध निर्माण अधिकारी पदभरती - अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी   6798
जिल्हा निवड समिती जिल्हा निवड समिती सातारा - परिचर (गट ड) पदभरती - अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी   457
जिल्हा निवड समिती जिल्हा निवड समिती सातारा - स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक पदभरती लेखी परिक्षा - अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी   139
जिल्हा निवड समिती जिल्हा निवड समिती सातारा - स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक पदभरती लेखी परिक्षा - अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी   201
जिल्हा निवड समिती जिल्हा निवड समिती सातारा - विस्तार अधिकारी (पंचायत) पदभरती लेखी परिक्षा - अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी   49
जिल्हा निवड समिती जिल्हा निवड समिती सातारा - कंत्राटी ग्रामसेवक पदभरती लेखी परिक्षा - अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी   954
जिल्हा निवड समिती जिल्हा निवड समिती सातारा - कंत्राटी ग्रामसेवक पदभरती (खेळाडू) - निवड व प्रतिक्षा यादी   53