सातारा जिल्ह्याविषयी
सातारा जिल्हा परिषद
जि. प. अधिनियम
रचना व प्रशासन
मान्यवर
सदस्य व पदाधिकारी
सूची
विभाग व योजना
अंदाज पत्रक
माहितीचा अधिकार
ई-गव्हर्नंस
नाविन्यपूर्ण उपक्रम
मदतनीस
संपर्क
  
भरती प्रक्रिया
 
   

 
 
  भरती २०१३ - निकाल

  बांधकाम विभाग (उत्तर)
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक - अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी
आरेखक - अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी
कनिष्ठ यांत्रिकी - अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी
  पशुसंवर्धन विभाग
पशुधन पर्यवेक्षक - अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी
  सामान्य प्रशासन विभाग
वरिष्ठ सहाय्यक (प्रशासन) - अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी
परिचर - अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी
कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक) - अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी
विस्तार अधिकारी (सांखिकी) - अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी
  आरोग्य विभाग
आरोग्य सेवक (पुरुष) ५० टक्के (हंगामी फवारणी कर्मचारी यांचे मधून) - अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी
आरोग्य सेवक (महिला) - अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी
आरोग्य पर्यवेक्षक - अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी
आरोग्य सेवक - अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी
औषध निर्माण अधिकारी - अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी
  कृषी विभाग
विस्तार अधिकारी (कृषी विभाग) व कृषी अधिकारी (कृषी विभाग) - अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी
  शिक्षण विभाग (प्राथमिक)
विस्तार अधिकारी (शिक्षण) वर्ग-३ श्रेणी-२ - अंतिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी